НАВІГАЦІЯ
Короткі новини
    21.06.2018
    Протокол звіту директора школи

    15 червня 2018 року відбулась конференція трудового колективу

Наше опитування
Хабарництво в освіті
Освітні ресурси
Хмаринка тегів
Головна » Учням » ВУЗи України Сьогодні:

Вітаємо Вас на офіційному сайті Літинської СЗШ №1

 

ВУЗи України

Правила прийому до ВУЗів України

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського Національного Торговельно-Економічного Університету

Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Луцький інститут розвитку людини відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
ТОВ "Волинський інститут економіки та менеджменту"

Дніпропетровська область

Академія митної служби України
Дніпродзержинський державний технічний університет  
Дніпропетровська державна медична академія 
Дніпропетровська державна фінансова академія
Дніпропетровський державний аграрний університет
Дніпропетровський медичний інститут народної медицини
Дніпропетровський національний університет
Дніпропетровський національний університет залізничого транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Дніпропетровський університет економіки та права
Криворізький державний технічний університет
Криворізький Економічний Інститут
Національна металургійна академія України
Національний гірничий університет

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Український державний хімико-технологічний університет

Донецька область

Донецкий институт туристического бизнеса 
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
Донецький державний університет управління
Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Приазовский государственный технический университет

Запорізька область

Запорізька державна інженерна академія 
Запорізький державний медичний університет
Запорізький Національний технічний університет  
Запорізький національний університет  
Запорізький юридичний інститут МВС України

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кіровоградська область

Кіровоградський інститут комерції
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вінниченка

Київська область

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Київський національний університет культури і мистецтв
Міжнародний науково-технічний університет
Міжнародний Соломонів університет
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національна академія управління
 
Національний авіаційний університет
Національний аграрний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 
Національний Університет Держаної Податкової Служби України
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Національний університет харчових технологій
 
Університет "КРОК"

Львівська область

Львівська комерційна академія  
Львівська Національна Академія Мистецтв (ЛНАМ)
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Українська академія друкарства

Луганська область

Луганський державний медичний університет
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
Луганський національний аграрний університет
Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Миколаївська область

Миколаївський державний аграрний університет 
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлінського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Одеська область

Одесский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел 
Одеська державна академія холоду
Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова
Одеська національна морська академія
Одеський державний екологічний університет
Одеський державний економічний університет
Одеський національний морський університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

Полтавська область

Кременчуцький державний політехнічний університет 
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Полтавський університет споживчої кооперації України
Українська медична стоматологічна академія

Рівненська область

Національний університет "Острозька академія"
Рівненський економіко-гуманітарний інститут

Сімферополь, АР Крим

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва
Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет"
Севастопольський національний технічний університет
Кримський гуманітарний університет

Сумська область

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Українська академія банківської справи НБУ
Конотопський інститут Сумського державного університету

Тернопільська область

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (Відокремлений підрозділ у м.Тернопіль) 
Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка
Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету
Інститут економіки та підприємництва
ПВНЗ "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій"

Харківська область

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського (ХАИ) 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інстітут"
Національний фармацевтичний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
 
Харківська державна академія міського господарства  
Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури  
Харківський національний економічний університет
Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Харьковский гуманитарный институт "Народная украинская академия"

Університет цивільного захисту України
Харківська державна академія культури
Харківська національна академія міського господарства
Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського
Харківський державний університет харчування та торгівлі  
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет радіоелектроніки
Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Херсонська область

Херсонський державний аграрний університет 
Херсонський національний технічний університет
Херсонський державний університет

    Якщо Вам сподобалась ця стаття, поділіться будь-ласка нею з друзями