Літинський опорний заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
Літинської селищної ради Вінницької області

НАВІГАЦІЯ
Короткі новини
    05.06.2023
    Зарахування учнів до першого класу

    Наказ про зарахування учнів до першого класу 2023 року.

Наше опитування
Хабарництво в освіті
Освітні ресурси
Головна » Виховна робота » Напрямки виховної роботи Сьогодні:

Сайт Літинського опорного закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

 

Напрямки виховної роботи

Проблема виховної роботи школи, над реалізацією якої   працює  педагогічний  колектив  у  2021/2022 н.р.:

“Виховання самодостатньої особистості через виховну систему життєвого  самоврядування”. 

     

      Метою виховного процесу нашої  школи є виховання покоління  гуманістів  і  патріотів,  для  яких  найвищим  ідеалом  є  єдність  особистих  і  національно – державних  інтересів. Виховна  система  закладу  спрямовується  на  створення  відповідного  виховного  простору  в  школі,  який  забезпечує  інтенсифікацію,  функціонування  шкільних  і  класних  виховних  систем,  підвищення  суспільного  статусу  виховання  в  навчальному  закладі,  модернізацію  змісту  виховання,  його  форм   і  методів,  виховних  технологій  на  підставі  впровадження  новітніх  досягнень  вітчизняної  психолого-педагогічної  науки  та  практики,  гармонізація  сімейного  та  суспільного  виховання.

Серед основних  виховних  напрямів,  на  які  спрямовується  робота  закладу  найбільш  актуальними  виступають патріотичне,  громадянське  виховання як  стрижневі,  основоположні,  що  відповідають  як  нагальним  вимогам  і  викликам  сучасності,  так  і  закладають  підвалини  для  формування  свідомості  нинішніх  і  прийдешніх  поколінь.  Саме  ці  аспекти  відповідають  Концепції  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді.  Тому  першочерговими  завданнями,  на  які  була  спрямована  робота  закладу  були:  утвердження в  свідомості  і  почуттях  особистості  патріотичних  цінностей,  переконань  і  поваги  до  культурного  та  історичного  минулого  України;  виховання  поваги  до  Конституції  України,  Законів  України,  державної  символіки,  сприяння  набуттю  дітьми  патріотичного  досвіду  на  основі  готовності  до  участі  в  процесах  державотворення,  уміння  визначати  форми  та  способи  своєї участі  в  життєдіяльності  громадянського  суспільства.  З  цією  метою  розроблено  Програму  з  національно – патріотичного  виховання  на  2018 – 2021  роки.  Основною  метою  Програми  є  подальший  розвиток  та  вдосконалення  системи  патріотичного  виховання  учнівської  молоді  через  систему  організаційних  заходів,  педагогічних  форм  і  методів,  формування  у  молоді  високої  патріотичної  свідомості,  національної  гідності,  готовності  до  виконання  громадянського  і  конституційного  обов’язку  щодо  захисту  національних  інтересів  України. 

      Робота 1 – 11 класів  спрямовується  на  виконання  заходів   дослідницько-пошукового  проекту  «Комплексна  виховна  система загальноосвітнього  навчального  закладу»,  який    включає   позакласні  виховні  заходи:  рухливі  ігри,  перманентні  добродійні  справи,  акції,  КДТС,  роботу  над  проектами,  роботу  з  батьками,  традиційні  родинні  зустрічі.

       З цією метою  реалізовуються  загальношкільні  проекти : „Обдаровані  діти”,  „Я – патріот ”,  „ Сім’я і  школа – консолідація  зусиль»,  «Школа  сприяння  здоров’ю»,  «Формування  ціннісних  ставлень  особистості  в  навчально-виховному  процесі»,  «Виховання  та  розвиток  особистості  в  системі  освіти»,  «Українці – Праведники  народів  світу».

 Пріоритетні напрямки виховної роботи у школі:

       ·        формування особистих рис громадян України, національної свідомості та свідомості учнів;

·        виховання духовної культури особистості;

·        виховання поваги до  Конституції та законодавства України, державної символіки;

·        формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

·        утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

·        збагачення народних традицій, звичаїв;

·        виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

·        формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

·        формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;

·        створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

 

    Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загально шкільну і класну. В усіх класних колективах наявні моделі учнівського самоврядування, розроблено структуру, представлено міністерствами, діяльність яких стосується таких сфер: навчання, змістовне дозвілля, організаційні питання (чергування, відвідування, дисципліна, дотримання порядку).

     Гласність роботи органів самоврядування забезпечується розміщенням на стендах матеріалів щодо їх структури, відомостей про голів комісій, оголошень про проведення позашкільних заходів, рубрики про проведені заходи у шкільній газеті «Шкільний  вісник». Читати далі >>

     

 

 

    Якщо Вам сподобалась ця стаття, поділіться, будь-ласка, нею з друзями